top of page

【帶你睇好錶】論盡送媽媽隻錶

就快母親節,TIMESQUARE編輯部特地走入東方表行,同專業店員一齊揀隻靚錶送給媽媽作為母親節禮物,無論你阿媽有老花?愛懷舊?定係浮誇閃爆型?都一定可以揀到合心水腕錶。#VACHERONCONSTANTIN #PARMIGIANI #CORUM #PIAGET #ZENITH #母親節 #東方表行

bottom of page