top of page
  • STEVEN RIVER

時間觀念《世界名錶年鑑2015-16》


半年來嘅努力,今個月在聖誕前見成果啦! 今年名錶盡錄(百大品牌過千款錶作)的年鑑誕生啦! 見本書穩如泰山,都感受到份量十足!

今次更加入QR code 功能,每個品牌官方網站嘅最新消息一「嘟」即睇!成年都keep 住最update !

世界名錶年鑑現於誠品、三聯、商務、中華書局、一代匯集書店有售,有興趣請支持,感謝各位友好!


bottom of page